Giao Lưu Quốc Tế

Giao Lưu Quốc Tế 2018-2019

2020-08-11
Ngày 21 tháng 1 năm 2018, nhóm 6 người gồm Chủ nhiệm Trung Tâm Trung Quốc Viện Nghiên cứu Berggruen đến t...

Giao Lưu Quốc Tế 2017

2020-08-11
Ngày 22 tháng 4 năm 2017, 34 thầy trò của Học Đường Yên Kinh Bắc Kinh (Yenching Academy) đến thăm chùa Lon...