Hoạt Động - Tin Tức

Hoạt Động - Tin Tức 2017

2020-08-10
Ngày 2-4 tháng 4 năm 2017, chùa Long Tuyền Bắc Kinh tổ chức Pháp hội báo ơn Thanh minh tế tổ. Ngoài tụ...

Hoạt Động - Tin Tức 2018-2019

2020-08-09
Ngày 19 tháng 1 năm 2018, GS. Phan Tông Quang, Hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường Hong Kong Polytechnic Univ...