Tri Thức Phật Giáo

Phật Thích Ca Mô Ni thành đạo và tết Lạp Bát Trung Quốc

2020-08-10
“Tết Lạp Bát” tức là ngày 8 tháng 12 âm lịch. Vào ngày này, ở thời cổ Trung Quốc có truyền thống cúng bái tổ tiên, t...

Nguồn gốc của Tết Vu Lan

2020-08-10
Theo Kinh Vu Lan Bồn ghi chép, Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Phật. Ngài đã dùng tuệ ...

Nguồn gốc của Lễ Tắm Phật

2020-08-10
Ở cổ Ấn Độ (nay là Nepal) 2500 năm trước, có một nước giàu có tên là Kapilavastu, nhà vua là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh...

Câu chuyện về Hòa thượng Hư Vân

2017-09-27
Câu chuyện về Hòa thượng Hư Vân Thầy Ngộ Quang chia sẻ trích đoạn trong “Hư Vân Hòa thượng tự thuật niên phổ” ngày 27/9/2017