Có vô minh, cho nên không nhìn thấy ánh sáng

2016-10-06 10:47

    Tất cả mọi vật chất trên đời này, nói cho cùng bản chất đều là một loại năng lượng, một loại ánh sáng; thân thể con người cũng như vậy, bản chất cũng là một loại năng lượng, một loại ánh sáng. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy ánh sáng của mình, và cũng không nhìn thấy ánh sáng của người khác? Đó là bởi vì có vô minh. Có vô minh, có phiền não, cho nên sức mạnh nội tâm của chúng ta bị ngăn che mất, ánh sáng của trí tuệ trong tâm bị ngăn che mất. Toàn bộ thân tâm chúng ta bản chất đều là một loại ánh sáng, loại ánh sáng này cũng giống như ánh sáng của đèn điện vậy, không có thực thể, nhưng có tác dụng. Bởi do thứ năng lượng này, cho nên sau khi ta chết mới có thể chuyển thế, mới có thể đầu thai. Nếu nghiệp chúng ta thanh tịnh, thì ánh sáng này sẽ sáng.


    Từ trước tới nay, chúng ta luôn nhớ nghĩ Phật pháp, tư duy Phật pháp; dụng tâm trên giới định tuệ, văn tư tu; tất cả đều là để bồi dưỡng sức mạnh thiện to lớn, liên tục bên trong chúng ta. Năng lượng này rất mạnh, đến lúc lâm chung, ý niệm đi đến đâu, nó sẽ đeo bám theo đến đó, sẽ hướng về chỗ đó mà đi. Nếu hằng ngày chúng ta không mài dũa ý niệm của mình, hoặc lúc có lúc không, lúc lên lúc xuống thì ý niệm của chúng ta cũng sẽ giống như xâu chuỗi vậy, từng hạt từng hạt tuy đều tốt cả, nhưng ở giữa đã thiếu đi một sợi dây liên kết chúng lại. Từng hạt, từng hạt ví như ý niệm của chúng ta, chúng ta có rất nhiều ý niệm, nhưng bên trong cần có năng lực của pháp, cần có một sợi dây liên kết chúng lại, xâu chuỗi này mới có thể dùng để niệm Phật, mới có thể phát huy được tác dụng.


昵称:
内容:
验证码:
提交评论