Mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình

2016-09-23 16:38

    Thế gian chú trọng sự thành công bên ngoài, Phật pháp mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình. Khi mới bắt đầu, tâm chúng ta là tâm bồ đề, lúc đó nội tâm chúng ta là một cảnh giới viên mãn. Nội tâm là một cảnh giới viên mãn thì bên ngoài dần dần tự nhiên cũng sẽ viên mãn, khẳng định là như vậy. Cho nên, bình thường, trong công tác hộ trì đạo tràng, cho dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh đều phải quay lại quán sát từ nội tâm, mà không được trách móc hoàn cảnh bên ngoài, hoặc oán giận người hay sự vật, sự việc bên ngoài.

    Nếu như những khiếm khuyết này ở trong tâm được bù đắp rồi, chúng ta sẽ rất thản nhiên, rất mạnh mẽ, biết làm thế nào kết hợp các loại nhân duyên lại với nhau. Bên trong khiếm khuyết, người với người sẽ rất dễ đối lập, rất dễ phân biệt, người khác sẽ khó mà giúp gì được cho quý vị. Cho nên, đối với mọi sự mọi việc phát sinh trong hiện tại, từng giây từng phút lúc nào chúng ta cũng phải duy trì sức mạnh của sự tỉnh giác, sức mạnh của sự giác ngộ, để ngay đó có thể đúng như lý mà tác ý. Chúng ta có tác ý đúng như lý thì làm việc gì cũng mới phù hợp Phật pháp được; bằng không thì dù việc đó làm thành công rồi cũng không phù hợp với Phật pháp.


昵称:
内容:
验证码:
提交评论