Nhận thức và bị nhận thức

2016-05-06 16:31

    Một người sống trên đời vì sao lại phải chịu đủ thứ hạn chế? Luôn cảm thấy không tự tại, không tự do, bị hạn chế đủ thứ? Đó là bởi vì con người rất dễ tự trang sức cho mình, tự bọc gói lấy mình. Nghĩa là gì? Trên thế giới bây giờ, bọc gói là một môn học,một môn học rất sâu sắc. Quý vị thấy, có người tặng quà, vỏ bọc còn quý trọng hơn cả quà. Vô hình trung, con người cũng như thế, quá chú trọng vỏ bọc, cuối cùng, bọc luôn cả bản thân vào trong đó. Nếu quý vị ngộ nhận: “vỏ bọc bên ngoài chính là lễ vật”, vậy thì quý vị sẽ bị bọc luôn trong cái vỏ bọc, cái hình tượng do chính mình đã trang bị sẵn đó. Bản thân quý vị sẽ cho rằng, mình sống trên đời có lẽ cũng là một hình tượng gì đó, nghĩ như vậy rồi quý vị sẽ dồn hết tâm trí vào theo đuổi cái hình tượng đó. Người không học Phật, người thế gian, vỏ bọc bên ngoài của họ là trang điểm, là hóa trang; ngoài ra còn có một loại vỏ bọc bên trong là lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động phải thể hiện như thế nào để khiến cho người khác cảm thấy người này được rèn dũa, người này có học thức, có phẩm hạnh cao. Pháp thế gian là như thế. Đem theo những thói quen đó đến cửa Phật, họ cho rằng, mình phải nên biểu hiện như thế nào, nên làm như thế nào, để người khác (quý thầy, bạn bè đồng tu) sẽ nói người nọ, người kia biểu hiện rất tốt. Xét từ điểm này, bản thân họ cũng chẳng có vấn đề gì lớn, ít nhất thì cũng không có gì sai, họ cũng chỉ vì muốn tốt, thế nhưng những phiền não trong tâm thì đã có vấn đề. Vì sao lại có vấn đề như vậy? Quý vị nhìn thấy người khác có cái vỏ bọc còn tốt hơn mình, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu và nói: “ai chà! họ còn tốt hơn cả mình!” như vậy thì phiền phức rồi, Phật pháp học không vào rồi. Hoặc quý vị gặp phải một người không cần bất cứ thứ vỏ bọc gì, quý vị cũng thấy khó chịu. Sự xuất hiện của phiền não và sự biểu lộ của nó vô cùng nhỏ bé, căn bản không nhận ra được, vô tình con người sẽ bị nó quấy nhiễu.


    Vậy chúng ta phải làm sao? Những người học Phật chúng ta nhất định phải nhận thức được những giả tướng thế gian này. Ai cũng vậy cả, chúng ta phải nhận biết được cái tướng này nó xuất hiện như thế nào? Ý nghĩa của nó nằm ở đâu? Chúng ta nên nhận thức thế gian này như thế nào? Chúng ta học Phật pháp là để nhận thức thế giới, nhận thức con người, nhận thức bản thân, nhận thức tâm mình. Nếu như chúng ta không nhận thức rõ được thế giới này, vậy thì chúng ta sẽ bị thế giới nhận thức lại. Sao gọi là bị thế giới nhận thức lại? Nghĩa là thế giới này định nghĩa quý vị là một người tốt thì quý vị là một người tốt, định nghĩa quý vị là một người xấu thì quý vị chính là người xấu. Danh từ, khái niệm của thế gian, hệ thống giá trị của thế gian sẽ nhận thức quý vị. Ngược lại, nếu tâm lượng quý vị rộng lớn, ôm trọn cả hư không, trùm khắp cả hằng sa thế giới, có tâm quảng đại, tâm từ bi, có đại trí tuệ như vậy thì là quý vị nhận thức thế giới. Quý vị nhận thức thế giới và thế giới nhận thức quý vị là hai việc hoàn toàn khác nhau.


昵称:
内容:
验证码:
提交评论