Phật Thích Ca Mô Ni thành đạo và tết Lạp Bát Trung Quốc

2020-08-10 16:20

    “Tết Lạp Bát” tức là ngày 8 tháng 12 âm lịch. Vào ngày này, ở thời cổ Trung Quốc có truyền thống cúng bái tổ tiên, thần linh cầu mong may mắn, hoa màu được mùa. Hiện nay ở nhiều khu vực vẫn giữ tập quán ăn “cháo Lạp Bát”.


    “Cháo Lạp Bát” còn gọi là cháo Phật, cháo Phúc thọ, cháo Ngũ vị và cháo Thất bảo. Vì sao tết Lạp Bát phải ăn cháo? Theo từ điển “Từ Hải”, “cháo Lạp Bát” có mục nghĩa nói rằng: “Ngày 8 tháng 12 là ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mô Ni, vậy trong chùa đã lấy gạo và các loại củ quả nấu cháo để thờ cúng và từ đó hình thành tập tục trong dân gian.”


    Trong Kinh Phật ghi chép, để tìm tòi chân lý cuộc đời và giải thoát sinh tử, Thích Ca Mô Ni đã bỏ vua vị của mình xuất gia tu đạo, Ngài từng đến khổ hạnh lâm tại làng Uruvilva phía nam thành phố Gaya để tu luyện khổ hạnh. Trong 6 năm tu hành, một ngày Ngài thường chỉ ăn một hạt vừng và một hạt gạo, thậm chí có khi 7 ngày mới ăn một hạt vừng và một hạt gạo, cho nên thân thể Ngài đã gầy như một cành cây khô. Thích Ca Mô Ni nhận thấy rằng tu luyện khổ hạnh như vậy không phải là con đường đúng đắn để đi tới giải thoát, Ngài quyết định bỏ cách tu hành này rồi đi tìm lối khác. Lúc đó Ngài gặp một cô gái chăn cừu, cô thấy Đức Phật Thích Ca Mô Ni sức khoẻ yếu ớt, rồi cho Ngài uống dịch dưỡng. Sau khi uống xong sức khoẻ Ngài hồi phục, Ngài đến ngồi dưới gốc cây bồ đề ở bên bờ trâm tư suy ngẫm, Ngài lập thệ rằng “Nếu ta không thể tìm được đạo bồ đề, cho dù thân xác vỡ nát ta cũng sẽ không đứng lên” .


    Qua 7 ngày đêm ngồi thiền suy ngẫm, Ngài đã đại ngô chân lý về nguyên nhân đau khổ của đời người và phương pháp loại bỏ đau khổ ấy, Ngài đã có được giác ngộ triệt đề, chân thực đối với vũ trụ nhân sinh, đây chính là “thành Phật” hoặc “thành đạo” như chúng ta thường nói, những người đời sau gọi ngày Đức Phật Thích Ca Mô Ni thành Phật là “ngày Phật Đà thành đạo”. Người đời sau luôn ghi nhớ gian khổ trong quá trình tu hành của Đức Phật Thích Ca Mô Ni, mỗi năm cứ đến ngày 8 tháng chạp tức “ngày Phật thành đạo” là đều ăn cháo để kỷ niệm, đây chính là nguyên nhân ăn cháo vào ngày Lạp Bát.   

昵称:
内容:
验证码:
提交评论