Nguồn gốc của Tết Vu Lan

2020-08-10 16:18

    Theo Kinh Vu Lan Bồn ghi chép, Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Phật. Ngài đã dùng tuệ nhãn thấy mẹ mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ rất khổ sở, chỉ còn da bọc xương. Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm cho mẹ. Nhưng bà ấy bởi ác nghiệp thọ báo còn quá nặng nên khi bốc cơm đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa. Tôn giả Mục Kiền Liên muốn cứu được mẹ thoát khỏi đau khổ nên Ngài hỏi Đức Phật về phương pháp giải thoát.


    Đức Phật dạy rằng: khi chư tăng kết thúc an cư kiết hạ vào ngày rằm tháng bảy, lấy mâm cơm và đồ dùng để trong bồn cúng dưỡng Tam Bảo, với công đức này cầu cho cha mẹ hiện thế sống lâu không có bệnh tật, khômg còn phiền não và khổ cực, thậm chí cha mẹ các kiếp đều được thoát ly khổ sở của ngạ quỷ đạo và sanh ra ở cõi Trời hoặc cõi Người, đùng thời được hưởng vui vẻ hạnh phúc. Tôn giả Mục Kiền Liên theo lời Phật mà làm và mẹ của Ngài được giải thoát.


    Tôn giả Mục Kiền Liên nhân từ báo cáo Đức Phật về tình hình này, trong tương lai các Phật đệ tử tiễn hành hiếu thảo với phương thức cúng phụng Vu Lan Bồn. Do vậy, Đức Phật từ bi dặn dò lại: "Trong các Phật đệ tử ai muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình thì nên thường nhớ đến cha mẹ và cha mẹ bảy đời trước, ngày rằm tháng bảy mỗi năm nên nhớ đến cha mẹ, để báo đáp công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu từ và Vu Lan Bồn cúng Phật và tăng."


    Đây chính là nguồn gốc của Tết Vu Lan Bồn. "Vu Lan Bồn" có ý nghĩa là cứu đảo huyền, vì sự đau khổ của vong nhân giống như treo ngược, nên giải cứu càng sớm càng tốt. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, ngày 15 tháng 7 cũng là một lễ hội quan trọng, tên thường gọi là Tết Ma, trong Đạo giáo được gọi là tết Trung Nguyên. Trong Phật giáo, ngày 15 tháng 7 là ngày các tăng chúng tu hành viên mãn an cư kiết hạ, chư Phật vui mừng, còn được gọi là Ngày Phật hoan hỉ.


    An cư kết hạ: theo Phật chế, ngày 16 tháng 4 âm lịch đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, tăng đoàn đều cần an cư kết hạ tại nơi cố định và cặm cụi tinh tiến, các tì kheo bớt đi ra ngoài và tránh tổn thương sinh mệnh, không được tùy ý ở ngoài ngủ trọ. Như vậy duy trì tăng đoàn tập trung tu hành để tăng trưởng đạo nghiệp và đạt được thánh quả.

昵称:
内容:
验证码:
提交评论