Thiện Tri Thức
Chương Trình Truyện cao tăng, Thiện tri thức hướng dẫn…

Câu chuyện về Hòa thượng Hư Vân

2017-09-27
Câu chuyện về Hòa thượng Hư Vân Thầy Ngộ Quang chia sẻ trích đoạn trong “Hư Vân Hòa thượng tự thuật niên phổ” ngày 27/9/2017
Tri Thức Phật Giáo
Văn chương truyện ký, câu truyền điển cố Phật giáo

Nguồn gốc của Lễ Tắm Phật

2020-08-10
Ở cổ Ấn Độ (nay là Nepal) 2500 năm trước, có một nước giàu có tên là Kapilavastu, nhà vua là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh...

Nguồn gốc của Tết Vu Lan

2020-08-10
Theo Kinh Vu Lan Bồn ghi chép, Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Phật. Ngài đã dùng tuệ ...

Phật Thích Ca Mô Ni thành đạo và tết Lạp Bát Trung Quốc

2020-08-10
“Tết Lạp Bát” tức là ngày 8 tháng 12 âm lịch. Vào ngày này, ở thời cổ Trung Quốc có truyền thống cúng bái tổ tiên, t...
Lời Đức Thiện
Lời khai thị, văn chương tổ sư đại đức

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

2020-08-10
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần) Khai Kinh KệVô thượng thậm thâm vi diệu phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộNgã k...

Giá trị tồn tại của sinh mạng

2016-04-02
Chỉ có chúng ta thật sự nhìn kĩ những gì mình làm, bản thân nó có ý nghĩa gì, cứu cánh của sự việc ấy có ý nghĩa gì,...

Nhận thức và bị nhận thức

2016-05-06
Một người sống trên đời vì sao lại phải chịu đủ thứ hạn chế? Luôn cảm thấy không tự tại, không tự do, bị hạn chế đủ ...

Mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình

2016-09-23
Thế gian chú trọng sự thành công bên ngoài, Phật pháp mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình. Khi mới bắt đầu...

Có vô minh, cho nên không nhìn thấy ánh sáng

2016-10-06
Tất cả mọi vật chất trên đời này, nói cho cùng bản chất đều là một loại năng lượng, một loại ánh sáng; thân thể con ...

Xây dựng chính kiến, khỏi phải đi đường vòng

2016-11-10
Bất luận là Phật giáo Hán truyền, Phật giáo Tạng truyền hay Phật giáo Nam truyền; bất luận chúng ta học tông phái nà...
Đại sư Huyền Trang
Video & Âm Thanh